Przesuwa na górę strony
wtorek, 26 września

Instalacja OZE na budynku użyteczności publicznej- Szkole Podstawowej nr 3 w Świeciu

W dniu 21.09.2023 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie zawarł  umowę o dofinansowanie nr UM_WR.431.1.086.2023 Projektu “Instalacja OZE na budynku użyteczności publicznej- Szkole Podstawowej nr 3 w Świeciu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 13. Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, działania 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 161 741,85 zł

Wartość dofinansowania: 161 741,85 zł (100% dofinansowania)

Celem projektu jest:

  • wybudowanie jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE
  • dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
  • produkcja energii elektrycznej z nowo budowanych instalacji wykorzystujących OZE
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

Opis projektu:

W ramach projektu przewiduje się budowę (dostawę i montaż) instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku użyteczności publicznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Świeciu. Głównym celem jest zwiększona efektywność energetyczna budynku, dzięki większemu wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.