Przesuwa na górę strony
poniedziałek, 29 marca 2021

Opłaty w komunikacji miejskiej Gminy Świecie

RODZAJE BILETÓW

1- STREFA – Obszar miejski lub wiejski Gminy
Bilet jednorazowy
NORMALNY – 1,60 zł
ULGOWY – 0,80 zł
Bilet miesięczny
NORMALNY – 62,00 zł
ULGOWY – 31,00 zł
Bilet miesięczny jednostronny
NORMALNY – 31,00 zł
ULGOWY – 15,50 zł
Bilet całodobowy
NORMALNY – 5,00 zł
ULGOWY – 2,50 zł
Bilet tygodniowy
NORMALNY – 17,00 zł
ULGOWY – 8,50 zł
Bilet 40-minutowy elektroniczny
Bilet 40-minutowy elektroniczny – uprawniający w ciągu 40 minut od momentu zakupienia i aktywowania go w aplikacji mobilnej do nieograniczonej liczby przejazdów dowolnymi liniami
NORMALNY – 1,40 zł
ULGOWY – 0,70 zł

1- STREFA – Obszar miejski lub wiejski Gminy

Bilet jednorazowy

NORMALNY – 1,60 zł
ULGOWY – 0,80 zł

Bilet miesięczny

NORMALNY – 62,00 zł
ULGOWY – 31,00 zł

Bilet miesięczny jednostronny

NORMALNY – 31,00 zł
ULGOWY – 15,50 zł

Bilet całodobowy

NORMALNY – 5,00 zł
ULGOWY – 2,50 zł

Bilet tygodniowy

NORMALNY – 17,00 zł
ULGOWY – 8,50 zł

Bilet 40-minutowy elektroniczny

Bilet 40-minutowy elektroniczny – uprawniający w ciągu 40 minut od momentu zakupienia i aktywowania go w aplikacji mobilnej do nieograniczonej liczby przejazdów dowolnymi liniami
NORMALNY – 1,40 zł
ULGOWY – 0,70 zł

2- STREFOWY- Obszar miejski lub wiejski Gminy

Bilet jednorazowy

NORMALNY – 2,80 zł
ULGOWY – 1,40 zł

Bilet miesięczny

NORMALNY – 102,00 zł
ULGOWY – 51,00 zł

Bilet miesięczny jednostronny

NORMALNY – 51,00 zł
ULGOWY – 25,50 zł

Bilet całodobowy

NORMALNY – 8,60 zł
ULGOWY – 4,30 zł

Bilet tygodniowy

NORMALNY – 29,00 zł
ULGOWY – 14,50 zł

Bilet 60-minutowy elektroniczny

Bilet godzinny elektroniczny – uprawniający w ciągu 60 minut od momentu zakupienia i aktywowania go w aplikacji mobilnej do nieograniczonej liczby przejazdów dowolnymi liniami
NORMALNY – 2,60 zł
ULGOWY – 1,30 zł

ZARZĄDZENIE NR 758/21 BURMISTRZA SWIECIA
z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia opłat za przewóz w przejazdach autobusami w komunikacji miejskiej, której organizatorem jest gmina Świecie.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1944, poz. 1378 i poz. 2400 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 2020) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam następujące opłaty za przewóz w przejazdach autobusami w komunikacji miejskiej, kt6rej organizatorem jest gmina Świecie, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 68119 Burmistrza Świecia z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za przewóz w przejazdach autobusami w komunikacji miejskiej, której organizatorem jest gmina Świecie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2021 r.