Archiwum - Maj 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Archiwum - Maj 2018

29 maja 2018

Baśniowy Dzień Dziecka

24 maja 2018

Rusza kampania edukacyjno-informacyjna Związku Miast Polskich

23 maja 2018

Zaproszenie na szkolenie - granty EFS

28 maja 2018

Wyższe limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów

18 maja 2018

Gmina Świecie przystąpiła do projektu

29 maja 2018

Remont w ośrodku nad jeziorem Deczno

25 maja 2018

27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego

23 maja 2018

Sesja Rady Miejskiej

22 maja 2018

Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię?

To WAŻNA INFORMACJA dla Stowarzyszeń zwykłych, które działały przed tą datą. Muszą dostosować się do nowych przepisów. Mają na to czas do 20 maja 2018 r.
18 maja 2018

Informacja dla stowarzyszeń