Archiwum - Styczeń 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Archiwum - Styczeń 2019

17 stycznia 2019

Informacja Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 261 "Orzeł" o odwołaniu...

18 stycznia 2019

Łączymy się w wielkim smutku z Rodziną i Najbliższymi Prezydenta...

17 stycznia 2019

Msza za tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska

28 stycznia 2019

Sesja Rady Miejskiej

Ogólnopolski Konkurs Grantowy
23 stycznia 2019

Ogólnopolski Konkurs Grantowy

08 stycznia 2019

W Świeciu zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

02 stycznia 2019

Odbiór choinek po świętach Bożego Narodzenia

Nieodpłatna pomoc prawna
16 stycznia 2019

Nieodpłatna pomoc prawna

03 stycznia 2019

Orszak Trzech Króli

29 stycznia 2019

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu

Strony