Festiwal orkiestr

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Festiwal orkiestr

Data wydarzenia: 
22.06.2018

Od 22 do 24 czerwca będzie trwał festiwal orkiestr w Świeciu. To już trzydziesta czwarta edycja tej imprezy.

W tym roku pojawią się orkiestry z Ukrainy, Bułgarii, Białorusi, Węgier, Grecji oraz Polski (Gostyń, Lubawa). Gospodarzem festiwalu będzie Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Świecie.

Na uczestników piątkowego show czeka niespodzianka - orkiestry zagrają wspólnie z muzykami Rebel Babel, w oryginalny sposób łączącymi brzmienie instrumentów dętych z hip-hopem i rapem. Wystąpią m.in. L.U.C., Bisz oraz Bovska.

Program

piątek, 22 czerwca

 • 21.00 parada orkiestr ulicami miasta do amfiteatru
  trasa przemarszu: wymarsz z parkingu przy Wyszyńskiego, a potem ul. Wyszyńskiego, Żwirki i Wigury, Gałczyńskiego i Słowackiego
 • 22.00 show orkiestr z muzykami Rebel Babel
 • 24.00 zakończenie

sobota, 23 czerwca

 • 11.00 - 13.00 koncert orkiestr przy Małym Blankuszu i na Dużym Rynku
 • 19.00 parada orkiestr ulicami miasta do amfiteatru tą samą trasą co dzień wcześniej
 • 20.00 nocne show, wybory miss i mistera festiwalu

niedziela, 24 czerwca

 • 14.30 koncert galowy w amfiteatrze