Muzyczny rejs

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Muzyczny rejs

Data wydarzenia: 
28.09.2018

28 września w Hali Widowiskowo-Sportowej wystąpią Dominika Żukowska i Andrzej Korycki.

Dwie gitary i dwa głosy: tyle potrzeba Dominice i Andrzejowi do tego, by na dwie godziny zaczarować słuchaczy. Muzycy są obecnie jednym z najpopularniejszych na świecie duetów wykonujących piosenki żeglarskie, a także ballady rosyjskie takich legend jak Bułat Okudżawa, Włodzimierz Wysocki, Żanna Biczewska czy Lube.

Korycki swoją karierę rozpoczynał w latach 80. Wygrywał najważniejsze polskie i zagraniczne festiwale szantowe, na swoim koncie ma dwie solowe płyty, od wielu lat jest również członkiem Starych Dzwonów, najstarszego i najbardziej znanego polskiego zespołu wykonującego „pieśni z pokładów wielkich żaglowców”.

Dominika Żukowska pojawiła się na jego artystycznej ścieżce jako nastoletnia dziewczyna, uczestnicząca w próbach dziecięcego chóru Chips, który Korycki wraz z żoną prowadził w żyrardowskim domu kultury.

- Pewnego dnia dostałem propozycję przygotowania programu z piosenkami Janis Joplin. Zaproponowałem Dominice współpracę przy tym projekcie. Niestety, na nauczenie jej gry na fortepianie było zdecydowanie za mało czasu. Bardziej prawdopodobna wydała się gitara – opowiada Andrzej Korycki.

Tak zaczęła się ich wspólna, muzyczna przygoda, która trwa do dziś. Jej efektem są trzy płyty oraz ponad 140 koncertów granych każdego roku zarówno w Polsce, jak i Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Wielkiej Brytanii.


W Świeciu duet wystąpi 28 września o godz. 20.30 w Hali Widowiskowo-Sportowej. Bilety w cenie 30 zł w przedsprzedaży i 35 zł w dniu koncertu można nabywać w sekretariacie hali, recepcji Parku Wodnego oraz na portalu Otworzy się w nowym okniekupbilecik.pl.