Świecie otrzymało kolejne dofinansowanie na nowy żłobek

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Świecie otrzymało kolejne dofinansowanie na nowy żłobek

09 lipca 2019

Oprócz 4,8 mln zł na budowę placówki, gmina uzyskała ponad 2 mln zł dofinansowania na wyposażenie oraz pokrycie przez dwa lata kosztów wynagrodzeń i mediów.

Żłobek powstaje przy niedawno pobudowanej ul. Łokietka na górnych Mariankach. Przetarg wygrała grudziądzka firma Solgrud, która zaoferowała najniższą cenę, nieco ponad 6,5 mln zł. Gmina dostała 4,8 mln zł dofinansowania ze środków unijnych, co oznacza, że tak naprawdę w ostatecznym rozrachunku budowa żłobka będzie kosztowała miasto tylko 1,7 mln zł.

Na tym nie koniec. Kilka dni temu miasto otrzymało informację, ze dostanie kolejne dofinansowanie.

- Staraliśmy się o dotację z unijnego Europejskiego Funduszu Społecznego. W ubiegły piątek dowiedzieliśmy się, że przyznano nam 2 mln 51 tys. zł na wyposażenie i funkcjonowanie żłobka – mówi Paweł Knapik, zastępca burmistrza Świecia.

Gmina kupi za te pieniądze wyposażenie, włącznie z zabawkami, a także urządzi plac zabaw.

- Co więcej, przez dwa lata, począwszy od lutego przyszłego roku, będziemy pokrywać z dofinansowania niemal w całości wynagrodzenia pracowników i opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem placówki – podkreśla Paweł Knapik.

Żłobek ma powstać do połowy listopada. W parterowym budynku o powierzchni 850 m kw. będzie mogło przebywać do 80 dzieci. Obok powstanie plac zabaw i parking na 30 miejsc. Dodatkowo gmina zbuduje też chodnik przy ul. Łokietka i dwie zatoki autobusowe za 200 tys. zł.