Akcja Listy dla Ziemi 2019 r. – GŁOSOWANIE!

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Akcja Listy dla Ziemi 2019 r. – GŁOSOWANIE!

07 czerwca 2019
Akcja Listy dla Ziemi 2019 r. – GŁOSOWANIE!

Przypominamy, że w tym roku Gmina Świecie przystąpiła do największej akcji edukacyjnej w Polsce pt.: „Listy dla Ziemi”, organizowanej przez Fundację Ekologiczną ARKA. Akcja łączy tematykę niskiej emisji i gospodarki odpadami. Głównym elementem akcji jest pisanie tematycznych listów przez dzieci i młodzież.

Do Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej naszego urzędu wpłynęło łącznie 79 listów, napisanych przez dzieci i młodzież z następujących szkół:

- SP. Nr 1 w Świeciu,
- SP. Nr 2 w Świeciu,
- SP. Nr 5 w Świeciu,
- SP. Nr 8 w Świeciu,
- SP. w Terespolu Pomorskim
- Gimnazjum Nr 1 w Świeciu.

Do ścisłego finału o zasięgu ogólnokrajowym  przeszły 3 listy napisane przez Uczennice z terenu Gminy Świecie, są to:

- Emilia Rusin SP. Nr 1,
- Julia Kozłowska SP. Nr 5,
- Katarzyna Kowalczyk z SP. w Terespolu Pomorskim.

Finalistkom gratulujemy i zachęcamy wszystkich do oddania swojego głosu na „nasze listy”.

Na fanpage'u Fundacji Ekologicznej ARKA na portalu Facebook (www.facebook.com/fundacjaarka) od wczoraj trwa głosowanie internautów, którzy wybiorą najpiękniejszy list. Głosować można od 5 czerwca – 15 czerwca. Na list głosujemy zostawiając przy nim lajka (przez lajka rozumiemy każdą pozytywną reakcję pozostawioną przy zdjęciu). W konkursie ogólnokrajowym przewidziano następujące nagrody i wyróżnienia: 10 nagród dla 10 pierwszych listów, 40 wyróżnień.

Ostateczne ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 17 czerwca 2019 r. na portalu Facebook Fundacji.

Poniżej udostępniamy listy naszych półfinalistów (listy te zostały przesłane do Fundacji Arka) oraz zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród na szczeblu gminnym, która odbyła się 03 czerwca br. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.