Bieg dla wytrwałych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Bieg dla wytrwałych

13 września 2018

VII edycja Półmaratonu Mondi: Chełmno-Świecie będzie w tym roku wzbogacona o dwa mniejsze wydarzenia biegowe, z których dochód wpłynie na sprzęt rehabilitacyjny i leczenie dwojga młodych ludzi.

Półmaraton Mondi wystartuje w niedzielę 16 września o godzinie 11.00 z chełmińskiego rynku. Trasa przebiegać będzie przez most na Wiśle, następnie uczestnicy skręcą i pobiegną przez Niedźwiedź i Dworzysko, skąd ulicą Bydgoską podążą wzdłuż Mondi do Przechowa, by finiszować na wysokości Szkoły Podstawowej nr 8 na alei Jana Pawła II.

Organizatorzy zaplanowali kategorię OPEN, to znaczy, że wszyscy pobiegną wspólnie, niezależnie od wieku i płci, natomiast przewidziano odrębne kategorie w klasyfikacji końcowej, wśród których należy wymienić: Kobiet 18-29, 30-39, 40-49, 50-60 i powyżej 61 lat oraz takie same kategorie wiekowe wśród mężczyzn. Ponadto zawodnicy powalczą o miano najlepszego z gminy Świecie i Chełmno oraz najlepszego wśród pracowników Mondi. Przewidziano również wyróżnienia dla najstarszego zawodnika i zawodniczki.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia zawodów do godziny 10.15 w biurze imprezy, znajdującej się przy Szkole Podstawowej nr 8 w Świeciu, skąd uczestniczy zostaną przetransportowani autobusami do Chełmna, gdzie zaplanowano start. Wpisowe wynosi 40 złotych (osoby powyżej 50 lat zapłacą połowę, a pracownic Mondi są zwolnieni z opłaty). W biegu mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie.

W tym roku Organizatorzy postanowili wzbogacić imprezę o dodatkowe dwa biegi charytatywne, które będą się odbywać na miejscu startu i mety, a więc wokół rynku w Chełmnie (godz. 11.00-14.00) oraz na boisku przy Szkole Podstawowej nr 8 w Świeciu (godz. 12.00-14.00). W Chełmnie uczestnicy będą zbierać pieniądze na urządzenie do reedukacji chodu dla Pauliny Kowalskiej, a w Świeciu na leczenie i rehabilitację Macieja Łoszyńskiego, gdzie za każde przebiegnięte okrążenie boiska 5 zł trafi do puli na ten szczytny cel.

Organizatorzy przypominają jednocześnie, że w godzinach 11.00-13.00 w niedzielę na trasie Półmaratonu Mondi należy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym.