Blues na Świecie Festival. Wystąpią m.in. Mrozu i Ania Rusowicz

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

Blues na Świecie Festival. Wystąpią m.in. Mrozu i Ania Rusowicz

09 września 2020

10. Blues na Świecie Festival Kujawy-Pomorze
11-12 września 2020, Świecie

piątek

19:00 Amfiteatr w Świeciu, bilety: 50 zł normalny / 25 zł dzieci do 13. roku życia
Boogie Boys
Sebastian Riedel & Cree: „Wspomnienie o Ryszardzie Riedlu”

22:00, Park przy OKSiR, wstęp wolny
The Swamp Shakers (Łotwa) - transmisja koncertu z Łotwy
Boogie Boys + jam session

sobota

16:00, Park przy OKSiR, wstęp wolny
Mała Akademia Bluesa

19:00 Amfiteatr w Świeciu, bilety: 50 zł normalny / 25 zł dzieci do 13. roku życia
Ania Rusowicz Band
Mrozu

22:00, Park przy OKSiR, wstęp wolny
Richie Arndt (Niemcy) - transmisja koncertu z Niemiec
J.J.Band + jam session

Bilety do nabycia w internecie za pośrednictwem Otworzy się w nowym oknieBiletyna.pl lub w kasie kina WRZOS w Świeciu (ul. Wojska Polskiego 139).

CENY BILETÓW

 • 50 zł bilet normalny do sektora A (miejsca siedzące – ławki) lub do sektora B (miejsca stojące - proscenium)
 • 25 zł bilet ulgowy do sektora A (miejsca siedzące – ławki) lub do sektora B (miejsca stojące - proscenium) - bilet ulgowy przysługuje dzieciom do 13. roku życia / wejście na teren imprezy po okazaniu legitymacji i pod opieką osoby pełnoletniej

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

 • Ilość miejsc ograniczona.
 • Dzieci do 13. roku życia muszą przebywać pod opieką osoby dorosłej.
 • Przy wejściu na teren imprezy obowiązuje dezynfekcja rąk.
 • Na terenie imprezy obowiązuje noszenie maseczki lub innego przedmiotu do zakrywania ust i nosa, zachowanie odstępów.
 • Wstęp tylko z ważnym biletem i wymiana go na opaskę, którą należy nosić na ręku na terenie imprezy - brak opaski skutkuje nakazem opuszczenia imprezy.
 • Zakaz wnoszenia napojów powyżej 0,5 l w opakowaniu plastikowym. Wnoszone napoje muszę być odkręcone i pozbawione nakrętek.
 • Zakaz wnoszenia napojów w opakowaniach plastikowych i kartonowych powyżej pojemności 0,5 litra. Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na teren imprezy napojów w opakowaniach szklanych, metalowych lub wykonanych z innego materiału mogącego stanowić zagrożenie dla uczestników imprezy.
 • Brak możliwości opuszczenia i ponownego wejścia na imprezę w czasie jej trwania.