Burmistrz nagrodził sportowców i działaczy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

Burmistrz nagrodził sportowców i działaczy

13 stycznia 2021

Tym razem nie odbyła się uroczysta gala ze względu na pandemię, ale miasto nie zapomniało o wyróżniających się zawodnikach i trenerach. Pula nagród wyniosła 20 tysięcy złotych, a podzielono ją na 67 osób.

W tym roku lista nagrodzonych była nieco mniejsza, ponieważ za 2018 rok nagrody otrzymało 106 osób. Wiązało się to przede wszystkim z długim lockdownem w sporcie, który spowodował, że spora część zawodników nie wystartowała w takiej ilości zawodów, jak wcześniej planowała. Z oczywistych przyczyn zrezygnowano również z oficjalnej gali, a nagrodzone osoby odbierały wyróżnienia indywidualnie. Wśród wyróżnionych najwięcej było przedstawicieli zapasów (19 osób), boksu (12), siatkówki (11) i piłki nożnej (10). Dodać należy również, że niektórzy na co dzień reprezentują barwy klubów spoza gminy Świecie. Nagrody otrzymało również jedenastu trenerów i czterech działaczy sportowych. Wysokość nagród wahała się od 150 zł do 700 zł.

LISTA NAGRODZONYCH:

ZAPASY: Sebastian Bąk, Remigiusz Waśkowski, Hubert Dalak, Antoni Preś, Klaudia Zalewska, Natalia Radzio, Martyna Radzio, Kamila Słomska, Kinga Zadworna, Daria Pyżewska, Bianka Pyżewska, Islam Bersanukaev, Jakub Kiełpiński, Kacper Kiełpiński, Rafał Kiełpiński (wszyscy Wisła Świecie), Hubert Wróbel, Szymon Wróbel (obaj Bloczek Team Pelplin).

BOKS: Jakub Słomiński, Oliwia Czerwińska, Karolina Ampulska, Justyna Sadzińska, Emilia Tutlewska, Marta Kocieniewska, Magdalena Małkowska, Piotr Wiśniewski (wszyscy Wda Świecie). 4

KARATE: Aniela Dzedzej, Iga Daszkiewicz (obie Yamabushi Bydgoszcz).

SIATKÓWKA: Aleksandra Drażdżewska, Kornelia Drosdowska, Weronika Trybuła, Wiktoria Szewczyk, Kornelia Galanty, Weronika Herman, Marta Stusińska, Oliwia Kąkol, Julia Osiewicz, Maja Malinowska (wszystkie Joker Świecie).

WARCABY: Dominik Rubaj (SIN „Razem” Świecie).

PIŁKA NOŻNA: Oskar Kubiak, Mateusz Antoszczuk, Jakub Ryczkowski, Szymon Kozłowski, Bartłomiej Wandachowicz, Bartosz Dembek (wszyscy Wda Świecie), Karol Drażdżewski (Lech Poznań).

LEKKOATLETYKA: Aleksandra Piotrowska (Wda Świecie), Jakub Saldat (UKS Duo-Set Świecie).

KOLARSTWO: Kamil Zieliński (Stal Grudziądz).

SZACHY: Fabian Spionkowski (Gambit Świecie).

GIMNASTYKA SPORTOWA: Jakub Jakubowski (CWZS „Zawisza” Bydgoszcz).

STRZELECTWO: Roman Jagodziński (IKS „Morena” Iława).

TRÓJBÓJ SIŁOWY: Dagna Schmidt (KSSS i KW Wiking Starachowice).

TRENERZY: Agnieszka Szewczyk (Joker Świecie, siatkówka), Grzegorz Sikorski, Klaudiusz Sikorski (obaj Wisła Świecie, zapasy), Jagoda Karge, Artur Bojanowski, Leszek Piotrowski, Paweł Grześk (wszyscy Wda Świecie, boks), Damian Ejankowski (Wda Świecie, piłka nożna), Julia Pliszka (Wda Świecie, lekkoatletyka), Waldemar Wysocki (UKS „Duo-Set” Świecie, lekkoatletyka), Przemysław Kuchnio (Gambit Świecie, szachy),

DZIAŁACZE SPORTOWI: Jarosław Czapiewski (Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy w Świeciu), Jarosław Rządkowski (LZS Świecie), Wiesław Kwika (Tęcza Wiąg, piłka nożna), Zbigniew Kotala (Wisła Gruczno, piłka nożna).