Burmistrz nagrodził wolontariuszy z gminy Świecie [zdjęcia]

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

Burmistrz nagrodził wolontariuszy z gminy Świecie [zdjęcia]

06 grudnia 2019

W ramach uznania bezinteresownej pracy na rzecz nie tylko drugiego człowieka, ale także zwierząt, w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza burmistrz Świecia Krzysztof Kułakowski wręczył nagrody i wyróżnienia społecznikom, którzy w kończącym się roku wyróżnili się w sposób szczególny.

Jak podkreślał burmistrz Krzysztof Kułakowski podczas czwartkowej uroczystości w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu, wiele inicjatyw nie mogłoby być zrealizowanych, gdyby nie wsparcie wolontariuszy. Ludzi, którzy poświęcają swój wolny czas i energię, by zupełnie bezinteresownie pomagać. Niestety, ich praca nie zawsze spotyka się z należytym uznaniem.

Ciepłych słów pod adresem zebranych w bibliotece nie szczędzili też otwierający uroczystość sekretarz gminy Leszek Żurek i przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Wójcik.

W ramach konkursu Świecki Wolontariusz Roku 2019 w kategorii wolontariat młodzieżowy nagrodę przyznano Karolinie Jarzembowskiej, a wyróżniono Jagodę Grubich.

W kategorii wolontariat dorosły nagrodą uhonorowano Dominikę Winklarz. Wyróżnienia przyjęli: Wiesława Richert, Izabella Adamczyk, Bernadeta Jastrzemska, Jarosław Rządkowski, Tomasz Pasiek.

W kategorii wolontariacka grupa roku tytuł grupy roku otrzymało Szkolne Koło Wolontariatu "Pomagam bo lubię" w ZSP w Świeciu.

W części artystycznej obchodów zaprezentowali się wokaliści związani ze świeckim OKSiR.