Głosuj w programie Żyj Kulturą! To od nas zależy, jakie projekty zostaną zrealizowane

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Głosuj w programie Żyj Kulturą! To od nas zależy, jakie projekty zostaną zrealizowane

03 kwietnia 2018

Do tegorocznej edycji programu „Żyj Kulturą” wpłynęło 12 wniosków o realizację inicjatywy społeczno-kulturalnej. Dziesięć wniosków spełnia wymogi formalne i przechodzi do kolejnego etapu. Dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł otrzyma siedem inicjatyw wybranych w drodze głosowania przez internautów (7 inicjatyw z największą ilość głosów).

Głosowanie zostanie uruchomione 3 kwietnia (wtorek) o godz. 8:00 i potrwa do 10 kwietnia (wtorek) do godz. 20:00. Można oddać jeden głos na 24 godziny – ZAGŁOSUJ

Inicjatywy, które spełniły wymogi formalne:

 • „GraffPark”, wnioskodawca: Patryk Bejger, nr wniosku 2/18/ŻK
 • „Fotografia od kuchni”, wnioskodawca: Bartłomiej Marchlewski, nr wniosku: 3/18/ŻK
 • „Jesteśmy świadkami historii”, wnioskodawca: Wojciech Wilkowski, nr wniosku: 4/18/ŻK
 • „Elektroniczny Park”, wnioskodawca: Anna Chojnacka, nr wniosku: 5/18/ŻK
 • „Muzyka łączy pokolenia”, wnioskodawca: Jacek Pociot, nr wniosku: 7/18/ŻK
 • Warsztaty fotograficzne „Blisko nas”, wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, nr wniosku: 8/18/ŻK
 • „Ogród Pokoleń”, wnioskodawca: grupa wolontariacka działająca przy Domu Pomocy Społecznej, nr wniosku: 9/18/ŻK
 • „Stare po nowemu – współpraca pokoleń”, wnioskodawca: Kamilla Lewandowska, nr wniosku: 10/18/ŻK
 • „Zatrzymać w czasie”, wnioskodawca: Wojciech Radtke, nr wniosku: 11/18/ŻK
 • „Integracja pokoleniowa środowiska pszczelarskiego”, wnioskodawca: Czesław Wejner, nr wniosku 12/18/ŻK

Inicjatywy, które nie spełniły wymogów formalnych:

 • Pół wieku Klubu Seniora „Wrzos” w Świeciu, wnioskodawca: Stowarzyszenie Klubu Seniora „Wrzos” w Świeciu, nr wniosku: 1/18/ŻK
 • „Bliżej kultury reggae”, wnioskodawca: Adrian Pawłowski, nr wniosku: 6/18/ŻK