Gdzie po informację turystyczną?

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Gdzie po informację turystyczną?

02 lipca 2019
Gdzie po informację turystyczną?

Według danych Polskiej Organizacji Turystycznej Polacy coraz częściej wybierają na urlop… Polskę. Na pierwszym miejscu wśród województw plasuje się Pomorskie – to przede wszystkim ze względu na Trójmiasto i pas nadmorski. Ale korzysta na tym również Kociewie, które  jest coraz częściej odwiedzane przez turystów. Zwiedzają nasze miasta, odwiedzają atrakcje turystyczne, wypoczywają nad jeziorami lub w borach, korzystają ze szlaków kajakowych, tras rowerowych, przyjeżdżają na nasze imprezy.

Jednak skąd o tym wszystkim wiedzą? Skąd turyści czerpią wiedzę na temat atrakcji, noclegów, gastronomii, szlaków czy ofert? Oczywiście jest internet, sporo stron www, poza tym polecenia znajomych, rodziny… nadal ważnym elementem jest sprawnie działająca informacja turystyczna.

Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE od samego początku prowadzi Kociewski Ośrodek Informacji Turystycznej mieszczący się w Tczewie, przy ul. 30 Stycznia 4. Pracownicy dbają, aby mieszkańcy całej Polski (i świata…) kojarzyli Kociewie oraz jego najważniejsze atrakcje.

- Z materiałami promującymi nasz Region bywamy na największych targach turystycznych w Poznaniu, Gdańsku, Łodzi czy w Warszawie, imprezach plenerowych, piknikach czy festynach – mówi Julita Dembek z LOT KOCIEWIE. - Wydajemy przewodniki, informatory, mapy, plany, broszury oraz kalendarze imprez, które kolportujemy do naszych gmin członkowskich, ale zostawiamy publikacje również po to, aby były dostępne w naszym KOITcie.

Tczewska informacja turystyczna przeszła niedawno certyfikację Polskiej Organizacji Turystycznej i otrzymała dwie gwiazdki. Oznacza to, że punkt spełnia wymogi postawione przez POT w Polskim Systemie Informacji Turystycznej i jest wyznacznikiem jakości dla turystów. Według nowego regulaminu musi spełniać szereg wymagań związanych z wyposażeniem, czasem otwarcia, standardem obsługi, w tym również umiejętnościami komunikacji w innych językach czy choćby darmowym wi-fi.

- Przez wiele lat nasza placówka miała dwugwiazdkową certyfikację, niestety nowe kryteria odebrały nam na rok kategoryzację – podkreśla Piotr Kończewski, dyrektor biura LOT KOCIEWIE. – Niełatwo było sprostać wymaganiom, szczególnie tym osobowym. Wyposażenie udało nam się uzupełnić dzięki pomocy Urzędu Miasta w Tczewie i Fabryki Sztuk. Zwrócimy się wkrótce do tczewskiego starostwa o pomoc w ustawieniu oznakowania drogowego, które dodatkowo ułatwi turystom znalezienie naszego punktu informacji.

LOT KOCIEWIE nie osiada na laurach, podobnie jak inne certyfikowane punkty informacji w Polsce, będzie sprawdzany przez POT poprzez badania „mystery client”. To weryfikacja deklarowanych umiejętności, godzin funkcjonowania oraz warunków obsługi turystycznej poprzez „tajemniczego klienta”. Polega na właściwych odpowiedziach na zapytanie mailowe, telefoniczne lub w bezpośredniej wizycie potencjalnego polskiego lub obcojęzycznego turysty.

W tym roku, w sezonie wakacyjnym, ze względu na wzmożony ruch turystyczny, kociewska informacja turystyczna będzie działała również w soboty.

- Poza dniami powszednimi od poniedziałku do piątku, kiedy pracujemy od 8.30 do 16.30 – informuje Julita Dembek - w każdą sobotę lipca i sierpnia nasze biuro będzie otwarte w godzinach od 10.00 do 16.00.

Warto wspomnieć, że na Kociewiu tylko dwie informacje turystyczne uzyskały certyfikaty POT. Jest to Kociewski Ośrodek Informacji Turystycznej w Tczewie z dwiema oraz Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie z trzema gwiazdkami.