Gmina inwestuje. Budżet na 2021 rok

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

Gmina inwestuje. Budżet na 2021 rok

04 stycznia 2021

Budowa i modernizacja nowych ulic stanowi największy udział w tegorocznym planie inwestycji w gminie Świecie. Oprócz tego jednak rozpocznie się kilka innych, dużych przedsięwzięć.

Wydatki inwestycyjne gminy w 2021 r. wyniosą ponad 29 mln zł.

- Aż 4 mln przeznaczamy na wsparcie dla powiatu świeckiego – mówi Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia. - W tym roku powiat będzie przebudowywał ul. Wojska Polskiego. Powstaną trzy ronda na skrzyżowaniu z ulicami Chełmińską, Sportową i Wodną. Ostateczna kwota inwestycji jest wyższa od początkowo zakładanej, ale zgodziliśmy się wspomóc powiat dodatkowymi środkami. Chodzi w końcu o inwestycję, z której będą korzystali także mieszkańcy naszej gminy – zaznacza burmistrz.

Oprócz tego gmina kosztem 3 mln zł przedłuży ul. Armii Krajowej od ul. Ciepłej do skrzyżowania z ulicami Wodną i Wojska Polskiego. W tym miejscu powstanie właśnie jedno z trzech wspomnianych rond.

Kolejną dużą inwestycją będzie trzeci i ostatni etap ul. Kazimierza Wielkiego na Mariankach, łączącej ul. Sobieskiego z Chrobrego. Zaplanowano na ten cel 2,2 mln zł.

Zaplanowano też budowę parkingu na kilkadziesiąt miejsc koło izby przyjęć na terenie szpitala psychiatrycznego (blisko 300 tys. zł). To zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Świecie.

- Nie zapominamy również o terenach wiejskich – podkreśla Krzysztof Kułakowski. - Będziemy kontynuowali przebudowę drogi między Głogówkiem a Niedźwiedziem kosztem pół miliona złotych i powstanie ścieżka rowerowa Sulnowo-Dziki-Ernestowo-Czaple-Wiąg oraz Gruczno-Chrystkowo za 1,5 mln zł. Ulicę Chabrową w Sulnowie utwardzimy podbudową tłuczniową za 350 tys. zł. Ruszamy też z projektem drogi Kosowo-Dworzysko, tak aby w przyszłym roku pojawił się tam asfalt. To tylko niektóre z zaplanowanych przedsięwzięć związanych z drogami na wsi.

Gmina będzie inwestowała w 2021 r. nie tylko w drogi i ścieżki rowerowe. W tym roku na Mariankach rozpocznie się budowa domu z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi dla osób starszych (3 mln zł). Wśród największych inwestycji są również modernizacja terenu przy starym szpitalu w Świeciu (1,9 mln zł), przebudowa ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Deczno (rozłożona na trzy lata, w tym roku zarezerwowano 1,5 mln) oraz kontynuacja przebudowy zamku (3,5 mln).