Gmina zdobywa środki unijne. Dzięki temu zapłaci mniej za rozbudowę schroniska

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Gmina zdobywa środki unijne. Dzięki temu zapłaci mniej za rozbudowę schroniska

13 lipca 2019

Zakończyła się rozbudowa schroniska dla bezdomnych przy ul. Ogrodowej w Świeciu. Inwestycja pochłonęła 806 tys. zł. Jednak faktyczny koszt, jaki poniesie gmina, to tylko 121 tys. zł.

Skąd taka różnica? To zasługa osób odpowiedzialnych w gminie za pozyskiwanie unijnych funduszy. W tym przypadku dotacja wyniosła aż 685 tys. zł. Tym samym rozwiewa to wszystkie wątpliwości, czy warto było inwestować w schronisko tak dużo pieniądze.

Chociaż w tym przypadku modernizacja nie była niczyim kaprysem, lecz wymogiem. Ministerstwo polityki socjalnej wyznaczyło standardy dla noclegowni i schronisk dla bezdomnych, określające m.in. metraż przypadający na jedną osobę w tego typu placówkach. W pomieszczeniach ze zwykłym łóżkiem muszą to być co najmniej 4 m kw., a w salach z łóżkami piętrowymi – 3 m.Jedynym wyjściem było zaadaptowanie poddasza, a właściwie przebudowanie go na piętro budynku. Wspomniane poddasze służyło dotąd jako magazyn, bo do niczego innego się nie nadawało.

Powody były dwa: po pierwsze, w znacznej części wysokość nie przekraczała 1,6 m, a po drugie drewniany strop znajdował się w kiepskim stanie i chodzenie po nim było dość ryzykowne.

Na piętrze powstały cztery wygodne pokoje, suszarnia, pralnia, kuchnia i łazienka.

- W tej chwili czekamy na meble do pokoi i kuchni - mówi Maciej Chareński, kierownik schroniska. - Lada dzień powinny dotrzeć.

Oficjalna prezentacja zmodernizowanego schroniska przewidziana jest na wrzesień.