Goście z Gernsheim odwiedzili Świecie [zdjęcia]

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Goście z Gernsheim odwiedzili Świecie [zdjęcia]

24 czerwca 2019

Od 19 do 24 czerwca w naszym mieście gościli samorządowcy, przedstawiciele stowarzyszeń sportowych i mieszkańcy niemieckiego Gernsheim, partnerskiego miasta Świecia.

- Z Gernsheim od lat łączą nas doskonałe relacje – podkreśla Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia. – Dzielimy się doświadczeniami w pracy samorządowej, organizujemy spotkania przedstawicieli klubów sportowych, wymiany młodzieży. W kwietniu tamtejsza jednostka straży pożarnej przekazała gminie Świecie używany, ale wciąż w świetnym stanie, wóz strażacki marki Mercedes, który służy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grucznie – zaznacza burmistrz.

Niemiecka delegacja spotkała się w Urzędzie Miejskim z władzami Świecia, radnymi i przedstawicielami Klubu Sportowego Wda Świecie.

Goście wybrali się także na spacer po mieście. W towarzystwie przewodnika zwiedzili stare miasto i zabytki. Odwiedzili też Miejską Bibliotekę Publiczną, gdzie, po obejrzeniu prezentacji, byli zachwyceni jej działalnością. Zobaczyli również, jak bardzo w ostatnim czasie zmieniło się otoczenie Dużego Blankusza. Zawitali do Hali Widowiskowo-Sportowej i zwiedzili Galerię Okno w OKSiR.

W Grucznie spotkali się z miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną, gdzie niedawno trafił wóz od strażaków z Gernsheim. Na zakończenie goście odwiedzili m.in. ośrodek nad jeziorem Deczno i Winnicę przy Talerzyku w Topolnie.