Kiermasz Taniej Książki

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Kiermasz Taniej Książki

09 maja 2019
Kiermasz Taniej Książki

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zaprasza na Kiermasz Taniej Książki.

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek w dniach od 8 do 15 maja wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w Kiermaszu Taniej Książki. Będzie to wyjątkowa okazja do nabycia „używanych książek” po atrakcyjnych cenach. W ofercie mamy wiele ciekawych tytułów i autorów literatury pięknej polskiej jak i zagranicznej, albumy, poradniki, biografie, książki historyczne i religijne. Już od złotówki kupić będzie można książki zarówno z literatury popularno-naukowej, jak i pięknej. Każdy znajdzie coś dla siebie! Głównym celem kiermaszu jest propagowanie czytelnictwa wśród czytelników i częstsze odwiedzanie Biblioteki, a pozyskane ze sprzedaży książek pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych. Kiermasz odbywać się będzie w Wypożyczalni dla Dorosłych w godzinach otwarcia Biblioteki:

8 maja (środa), godz. 9.00-19.00
9 maja (czwartek), godz. 9.00-19.00
10 maja (piątek), godz. 9.00-19.00
11 maja (sobota), godz. 9.00-14.00
13 maja (poniedziałek), godz. 9.00-15.00
14maja (wtorek), godz. 9.00-19.00
15 maja (środa), godz. 9.00-19.00

Tydzień Bibliotek - to ogólnopolski program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie, jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 2019 odbywa się pod hasłem: „#biblioteka”.