Kociewie ART – kulturalna wizytówka Regionu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Kociewie ART – kulturalna wizytówka Regionu

30 lipca 2018

Jednym z elementów Święta Kociewia, które odbędzie się 2 sierpnia, w Gdańsku podczas Jarmarku św. Dominika będzie wydarzenie artystyczne pod nazwą Kociewie ART. To między innymi specjalnie przygotowana ekspozycja prac artystów z Kociewia. Wystawa czynna jest od 27 lipca do 7 sierpnia, natomiast uroczysty wernisaż odbędzie się właśnie 2 sierpnia o godz. 17.00 w Nadbałtyckim Centrum Kultury.

Jak informują organizatorzy przedsięwzięcia przestrzeń wystawienniczą gdańskiego Ratusza Staromiejskiego podzielona została pomiędzy trzy instytucje: Starogardzkie Centrum Kultury, Fabrykę Sztuk z Tczewa oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu. Każda z nich zaprezentuje różne dzieła.

- Zdecydowaliśmy się na sześcioro artystów związanych ze Starogardem Gdańskim – mówi Ewa Roman, dyrektor Starogardzkiego Centrum Kultury. – Będą to dzieła: Krzysztofa Bagorskiego, Adama Harasa, Magdaleny Haras, Józefa Olszynki, Zofii Sumczyńskiej, Teresy Trzewik oraz Pawła Wyborskiego. Artyści prezentują różne techniki, od malarstwa olejnego przez  akwarele po akryl czy grafikę warsztatową w technice suchej igły.

Z Kociewia Świeckiego prezentować się będzie małżeństwo artystów: Łukasz Lewandowski i Sviatlana Dzemidovich. Specjalizują się w grafice warsztatowej oraz rysunku. Jak sami o sobie mówią są tworzącymi szczęśliwymi rodzicami i małżonkami, a Sviatlana dodaje, że na powstanie prac poświęca cały swój wolny czas, którego nie ma zbyt wiele, bo większość czasu przeznacza na bycie mamą trójki dzieci. 

Nieżyjący już Bogdan Lesiński to bohater tczewskiej części wystawy. Z zawodu był technikiem–mechanikiem, ale pracował jako plastyk w jednym z zakładów w Tczewie. Był samoukiem. Całe życie poświęcił na pokonywaniu trudności warsztatowych oraz doskonaleniu środków wypowiedzi artystycznej. Nie chodził na żadne kółka plastyczne, nie korzystał z rad instruktorów, ani malarzy profesjonalnych. Swoją wiedzę uzupełniał czytając pisma o sztuce jak „Sztuka” czy „Projekt”.

- Lesiński był twórcą bardzo płodnym, szacuje się, ze wykonał ok. 5 000 prac. Także techniki, którymi posługiwał się artysta były bardzo różnorodne: olej, tempera, akwarela, tusz, rysunki wykonane piórkiem, ołówkiem, kredkami – podkreśla Kamila Gilmeister z Fabryki Sztuk. - Stworzył swój własny, rozpoznawalny styl, wniósł do swojej wypowiedzi osobisty i szczery pierwiastek. Jego obrazy są bardzo trudne do zinterpretowania, ich tematyka rozciąga się od bajkowych postaci i zwierząt, poprzez pastelowe pejzaże aż po tematy ze sfery sacrum. W obrazach  Lesińskiego kolory są żywe i bardzo intensywne. Jego obrazy są baśniowe. Ta baśniowość wynikała z nostalgią za dzieciństwem, pomagała oderwać się od szarej codzienności i monotonii życia. Malarstwo Lesińskiego bardzo silnie oddziałuje na zmysły człowieka.

Kociewie ART jako wspólne przedsięwzięcie całego Regionu Kociewie jest nową propozycją i nowym elementem tegorocznego Święta Kociewia, ale jak podkreślają organizatorzy, może stać się cyklicznym wydarzeniem artystycznym promującym kulturę naszego Regionu.

Szczegóły całego wydarzenia dostępne są na profilu Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE na Facebooku: www.facebook.com/lot.kociewie