Konsultacje w sprawie granic miasta

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

Konsultacje w sprawie granic miasta

14 października 2020
Konsultacje w sprawie granic miasta

Przez miesiąc potrwają konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Świecie w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta. Cała procedura ruszy w środę 21 października, tego dnia odbędzie się też pierwsze z całego cyklu otwartych spotkań.

Przeprowadzenie konsultacji to jeden z podstawowych warunków, by Świecie w ogóle mogło poważnie myśleć o powiększeniu miasta. Każdy będzie miał możliwość oddać głos „za”, „przeciw” lub „wstrzymujący”. Specjalny, interaktywny formularz do głosowania uruchomiony zostanie na stronie internetowej swiecie.eu, oczywiście dostępna będzie również jego tradycyjna, papierowa wersja.

– Zależy nam jednak nie tylko na suchych wynikach głosowania, ale przede wszystkim na pogłębionej dyskusji z mieszkańcami – mówi Paweł Knapik, zastępca burmistrza Świecia. - Dlatego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych, podczas których będzie czas na pogłębioną analizę sytuacji dotyczącej konkretnych już obszarów czy działek. Z tej części konsultacji powstanie również szczegółowy raport, który posłuży radnym do podjęcia ostatecznej decyzji. Oczywiście z uwagi na sytuację, w jakiej się znajdujemy każde z takich spotkań będzie miało formułę hybrydową powalającą zainteresowanym również na zdalny udział i przesłanie swoich pytań.

Warto zaznaczyć również, że w samym prowadzeniu konsultacji z mieszkańcami urzędników wspiera mocno toruńska Fundacja Stabilo, która jest jedną z najprężniej działających w Polsce organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką partycypacji społecznej. – To ludzie z ogromnym doświadczeniem, którzy zagwarantują naszym mieszkańcom skuteczne, profesjonalne i bezstronne przeprowadzenie całego procesu – wyjaśnia Paweł Knapik.

Terminy spotkań konsultacyjnych:

 • 21.10.2020 r. w godz. 17:00 – 19:00 w Urzędzie Miejskim w Świeciu, sala nr 32 – spotkanie wprowadzające dotyczące całości proponowanych zmian
 • 04.11.2020 r. w godz. 16:00 – 18:00 w Świetlicy Wiejskiej w Sulnowie - spotkanie dedykowane mieszkańcom sołectwa Sulnowo
 • 04.11.2020 r. w godz.19:00 – 21:00 w Świetlicy Wiejskiej w Sulnówku – spotkanie dedykowane mieszkańcom sołectwa Sulnówko
 • 07.11.2020 r. w godz. 10:00 – 12:00 w Świetlicy Wiejskiej w Wiągu – spotkanie dedykowane mieszkańcom sołectwa Wiąg
 • 07.11.2020 w godz. 13:00 – 15:00 w Świetlicy Wiejskiej w Terespolu Pomorskim – spotkanie dedykowane mieszkańcom sołectw: Dworzysko, Polski Konopat i Kozłowo