Laptopy do zdalnej nauki

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

Laptopy do zdalnej nauki

01 marca 2021
Laptopy do zdalnej nauki

Kilkanaście nowoczesnych laptopów trafiło do Szkoły Podstawowej nr 8 w Świeciu. To prezent od spółki Intel Technology Poland.

Gdański oddział spółki Intel to ważna cześć w działalności międzynarodowego potentata zajmującego się tworzeniem oprogramowania i produkcją podzespołów komputerowych. Wśród wielotysięcznej załogi firmy są również rodowici świecianie, którzy odpowiedzieli na potrzebę wsparcia jednej ze szkół naszej Gminy.

Dzięki temu doszło dzisiaj do przekazania 15 bardzo nowoczesnych komputerów, które będą służyć społeczności Szkoły Podstawowej nr 8. Za pośrednictwem szkoły laptopy trafią do dzieci, które wciąż zgłaszają problemy z brakiem odpowiedniego sprzętu do nauki online. Dotyczy to głównie rodzin wielodzietnych, w których w tym samym czasie dostęp do komputera musi mieć zagwarantowanych kilkoro uczniów. Kiedy sytuacje epidemiczna się uspokoi sprzęt wróci do placówki i będzie stałym wyposażeniem jednej z sal, by w ten sposób służyć wszystkim.

- To naprawdę piękny gest i najlepszy dowód na to, jak pięknie można wdrażać ideę społecznej odpowiedzialność biznesu – zauważa Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia. – W imieniu całej Gminy pięknie dziękuję za wsparcie.

Laptopy do zdalnej nauki