Milion złotych do podziału! To od Ciebie zależy, na co zostaną przeznaczone te pieniądze!

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Milion złotych do podziału! To od Ciebie zależy, na co zostaną przeznaczone te pieniądze!

26 czerwca 2018

Od 2 do 31 lipca mieszkańcy mogą składać projekty do Budżetu Obywatelskiego Gminy Świecie.

Chodnik, plac zabaw, oświetlenie uliczne, inicjatywa kulturalna i społeczna, a może jeszcze coś innego? Każdy mieszkaniec gminy Świecie może zgłosić swoją propozycję do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Na projekty, które przejdą pozytywnie weryfikację, mieszkańcy będą mogli głosować od 17 do 21 września. Do 5 października zostanie ogłoszona lista inicjatyw obywatelskich, które zostaną, głosami mieszkańców, zrealizowane w 2019 r.

Jeszcze w tym tygodniu podamy wybrane projekty zrealizowane w poprzednich latach w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Świecie.

Szczegóły: Will open in new windowbudzetobywatelski.swiecie.eu
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia:
e-mail: biuro.rady [at] swiecie.eu

tel.: 52 33 32 322, fax: 52 33 32 351