Ograniczenia w kursach busów i autobusów przedłużone do odwołania

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Ograniczenia w kursach busów i autobusów przedłużone do odwołania

24 marca 2020

Burmistrz Świecia informuje, że do odwołania przedłuża się ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Nadal kursować będą jedynie autobusy linii nr 1 według rozkładu jazdy właściwego dla dni świątecznych. Ponadto, w związku z zaleceniami Prezesa Rady Ministrów, od 25 marca na pokładzie autobusu jednorazowo znajdować się może liczba pasażerów odpowiadająca połowie liczby miejsc siedzących. Kierowca będzie miał obowiązek odmówić wpuszczenia do pojazdu większej ilości osób.

- Chcemy jednak zminimalizować sytuacje, w których ktoś nie będzie mógł skorzystać z przejazdu i dlatego w dni powszednie uruchamiamy tzw. kursy „bis”. To oznacza, że o tej samej porze jechać będą dwa autobusy – wyjaśnia Paweł Knapik, zastępca Burmistrza Świecia. – Wiemy, że wybrane pory dnia były szczególnie oblegane przez pasażerów, więc takie rozwiązanie powinno się sprawdzić. Niemniej bardzo prosimy, by z komunikacji zbiorowej korzystały jedynie te osoby, które naprawdę nie mają innej możliwości przemieszczania się, a podróż jest w ich przypadku konieczna. Jednocześnie przypominamy, że aby zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem i nie narażać kierowców podczas zakupu biletów, Gmina Świecie zniosła opłaty za przejazd. Wszystkie autobusy są też na bieżąco dezynfekowane.

Rozkład jazdy poniżej lub do pobrania tutaj.