Pierwszy strop w zamku jest już gotowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

Pierwszy strop w zamku jest już gotowy

15 stycznia 2021

Właśnie zakończono jeden z kluczowych elementów odbudowy świeckiego zamku. Mowa o stropie nad kapitularzem. W pełni ukaże się dopiero za miesiąc, gdy zostaną zdemontowane wszystkie belki podporowe.

Na razie widok stropu nad kapitularzem, czyli dawnej sali zebrań, można podziwiać tylko z galerii. Od dołu jest to gęsty las metalowych podpór dźwigających ogromną masę zbrojonego betonu. Zostaną one zdjęte za około 30 dni.

Kolejnym zdaniem w harmonogramie prac będzie budowa ściany oddzielającej kapitularz od kaplicy, czyli tej części zamku, w której nie ma jeszcze stropu. Gdy stanie ściana, budowlańcy zajmą się przygotowaniami do wylania stropu w drugiej części. Będzie ona na innym, nieco wyższym poziomie. 

Oczywiście beton nie będzie widoczny, bo zakryją go sklepienia gwiaździste nazywane też krzyżowo-żebrowymi.

- Wykonamy je taką samą techniką, jak w średniowieczu - tłumaczy Sebastian Pilch, inżynier budowy. - Tego typu sklepienia wykonywane są bardzo rzadko. Traktujemy to jako ciekawe wyzwanie.

Warto nadmienić, że inżynierowi udało się odszukać w murach oryginalną krzyżacką kształtkę, czyli „cegłę”, z której powstają elementy konstrukcyjne sklepień.

- Jest ona zupełnie inna od tej zaproponowanej przez projektanta - wyjaśnia Sebastian Pilch. - Mamy już odlew tej kształtki, która po wypaleniu będzie miała kolor pozostałych cegieł. Dzięki temu sklepienia będą wglądały dokładnie tak, jak w czasach, gdy mieszkali tu rycerze.