Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - wypełnij ankietę

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - wypełnij ankietę

29 stycznia 2021
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - wypełnij ankietę

Przygotowujemy aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Świecie!

Gmina Świecie aktualizuje „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świecie”. Wykonawcą zadania jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Jednym z istotnych elementów prac na Dokumentem jest inwentaryzacja źródeł ciepła na obszarze naszej Gminy.

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców, zarządców wspólnot i spółdzielni, przedsiębiorców działających na terenie Gminy Świecie do wypełnienia kilkuminutowej ankiety on-line. Im większa liczba udzielonych odpowiedzi, tym bardziej pełny będzie obraz aktualnej sytuacji dotyczącej struktury paliw oraz zapotrzebowania na inwestycje termomodernizacyjne w Gminie.

Wszyscy mamy wpływ na przyszłość Gminy Świecie!

Ankiety można wypełniać do 24.02.2021 r.

W celu wypełnienia ankiety kliknij TUTAJ

Ankietę można wypełnić również w formie papierowej. Formularze dostępne są w holu Urzędu Miejskiego, przy ul. Wojska Polskiego 124 w Świeciu. Wypełnione ankiety mogą Państwo zwrócić osobiście do Urzędu Miejskiego lub pocztą na adres:

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

Wykonawcą aktualizacji Planu Mobilności Miejskiej Miasta Świecia jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

W przypadku chęci zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy kliknąć FORMULARZ RODO.