Plan Mobilności Miejskiej - wypełnij ankietę

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

Plan Mobilności Miejskiej - wypełnij ankietę

29 stycznia 2021
Plan Mobilności Miejskiej - wypełnij ankietę

Aktualizujemy Plan Mobilności Miejskiej Miasta Świecia!

Gmina Świecie przystąpiła do aktualizacji „Planu Mobilności Miejskiej Miasta Świecia”. Jednym z istotnych elementów prac nad Dokumentem jest zapoznanie się z preferencjami mieszkańców i podmiotów działających na terenie Gminy, w zakresie transportu publicznego i prywatnego.

Zapraszamy serdecznie do wypełnienia kilkuminutowej anonimowej ankiety on-line. Zebrane odpowiedzi i komentarze przyczynią się do oceny aktualnej sytuacji transportowej na obszarze Gminy i Miasta Świecie oraz pomogą dobrać rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej dostosowane do Państwa potrzeb.

Ankiety można wypełniać do 24.02.2021 r.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety! 

Jeżeli jesteś Mieszkańcem wypełnij ankietę TUTAJ

Jeżeli jesteś Przedsiębiorcą wypełnij ankietę TUTAJ


Ankiety można wypełnić również w formie papierowej. Formularze dostępne są w holu Urzędu Miejskiego, przy ul. Wojska Polskiego 124 w Świeciu. Wypełnione ankiety mogą Państwo zwrócić osobiście do Urzędu Miejskiego lub pocztą na adres:

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

Wykonawcą aktualizacji Planu Mobilności Miejskiej Miasta Świecia jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

W przypadku chęci zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy kliknąć FORMULARZ RODO.