Pożegnamy lato z muzyką taneczną!

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Pożegnamy lato z muzyką taneczną!

09 sierpnia 2019

 Burmistrz Świecia Krzysztof Kułakowski zaprasza miłośników muzyki tanecznej na koncertowe zakończenie lata.

Summer Hot Disco - tak będzie nazywał się koncert muzyki tanecznej w Świeciu 30 sierpnia.

- Ta impreza to uzupełnienie oferty kulturalno-rozrywkowej w mieście. Chciałbym, żeby kalendarz wydarzeń był dostosowany do różnych odbiorców – wyjaśnia Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia i pomysłodawca Summer Hot Disco.

Kogo usłyszymy i zobaczymy w piątek 30 sierpnia? Na scenie amfiteatru wystąpią Cleo i zespół Weekend, których chyba nie trzeba przedstawiać nawet tym, którzy gustują w innej muzyce.

Pojawi się też zespół Masters, a z Belgii przyjedzie do nas Danzel. Z polskich wykonawców na scenie wystąpią też Czadoman i D-Bomb.

- Chciałbym, aby to była fajna impreza dla całych rodzin, podczas której pożegnamy tegoroczne wakacje. Na wesoło i muzycznie. Jak to się mówi, pierwsze koty za płoty, wszelkie skargi biorę „na klatę”, bo to ja jestem pomysłodawcą imprezy - śmieje się burmistrz. - Jeśli będziemy organizować ją w przyszłym roku, na pewno weźmiemy pod uwagę opinie mieszkańców – zapewnia Krzysztof Kułakowski.

Summer Hot Disco, amfiteatr w Świeciu, piątek 30 sierpnia, początek o godz. 19.00 (otwarcie bram o 18.15.). Wstęp wolny. Organizatorzy: Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Gmina Świecie, Powiat Świecki, Schumacher Packaging i Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Wisła.