Prace idą zgodnie z planem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Prace idą zgodnie z planem

10 kwietnia 2018

Pierwszy tydzień przerwy technologicznej w Parku Wodnym za nami. Jak na razie, wszystko idzie zgodnie z założonym harmonogramem.

Gdy tylko ostatni klienci opuścili w sobotni wieczór pływalnię, ekipy techniczne przystąpiły do działań zaplanowanych na tegoroczny postój. Udało się już uporać ze wszystkimi pęknięciami na ścianach, specjaliści zakończyli również przeglądy technologii basenowej oraz niecki rekreacyjnej. Od środy zaś czteroosobowy zespół pracuje nad największą bolączką, czyli basenem sportowym.

- Tak naprawdę od rana do wieczora trwa nie lada wyzwanie polegające na zeszlifowaniu starej farby. W poniedziałek i wtorek ekipa będzie kłaść specjalny grunt, a w środę rozpocznie się natryskiwanie powłoki polimocznikowej – wyjaśnia Ariel Stawski, kierownik Parku Wodnego.

Kolejne dni są zarezerwowane na nalewanie, podgrzewanie i ostateczne badanie wody. Basen zostanie ponownie otwarty 21 kwietnia.