Przyjdź na zamek i przenieś się do średniowiecza

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Przyjdź na zamek i przenieś się do średniowiecza

18 kwietnia 2018

Pojedynki rycerskie, stoiska kowali, krawców i szewców, szkółka szermierki i masa innych atrakcji będą czekały 1 maja na zamku w Świeciu podczas Dnia Kultury Średniowiecznej.

Zobaczymy, jak w tamtych czasach się ubierano (będzie możliwość przymierzenia elementów stroju i wykonania fotografii), zapoznamy się z pracą krawca oraz dowiemy się, w jaki sposób drukowano tkaniny. Nadarzy się niepowtarzalna okazja do wykonania samodzielnego druku i zabrania efektów pracy do domu.

W średniowieczu człowiek nie samą pracą żył, dlatego jedną z atrakcji będzie stanowisko z grami średniowiecznymi – od znanych i dziś młynka i kości po tak tajemniczo brzmiące gry, jak lis i gęsi, hnefatafl czy tablut.

Najmłodsi będą mogli skrzyżować miecze (z gąbki) w szkółce szermierczej oraz pomalować herby na tarczach, a na twarzach – barwy turniejowe.

Odwiedzimy też stanowisko średniowiecznego kowala, wyposażone w używane wówczas narzędzia, palenisko z miechem i kowadło. Chętni spróbują swoich sił w kuciu metalu. Przy stanowisku eksponowana będzie broń i oporządzenie zbrojnych.

Na tym nie koniec. Na zwiedzających będzie czekał warsztat szewski i obozowisko z końca XIV w. Zobaczymy, jak pieczono podpłomyki, wyrabiano rękodzieło i wybijano monety. Będzie też pokaz i warsztaty tańców dworskich i ludowych oraz wyścig… łasic.

Oczywiście na tego typu imprezie nie może zabraknąć także turnieju bojowego, który poprowadzi Koronowska Komandoria Templariuszy.

Dzień Kultury Średniowiecznej, wtorek 1 maja w godz. 12.00-19.00, zamek w Świeciu. Organizatorzy: Izba Regionalna Ziemi Świeckiej (OKSiR), Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej, starostwo.