Rozpoczęły się prace przy budowie ulicy Królowej Bony

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Rozpoczęły się prace przy budowie ulicy Królowej Bony

06 września 2019

Ulica, będąca przedłużeniem Kazimierza Wielkiego, powinna być ukończona w połowie przyszłego roku. Jednak przejechanie nią będzie możliwe znacznie wcześniej.

Z każdym kolejny rokiem w Świeciu rozrasta się sieć ulic. Szczególnie dobrze widoczne jest to w obrębie osiedla Marianki. Właśnie ruszyły prace przy budowie ul. Królowej Bony, będącej przedłużeniem ul. Kazimierza Wielkiego, która krzyżować się będzie z ul. Bolesława Chrobrego.

- W tej chwili prowadzone są roboty przygotowawcze polegające na zdjęciu humusu i profilowaniu nowej jezdni - tłumaczy Ryszard Sadowski, kierownik Wydziału Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Świeciu. - Kolejny etap prac przewiduje układanie wszystkich sieci: wodnej, sanitarnej, deszczowej i oczywiście elektrycznej.

Przewidywany termin oddania do użytku nowej ulicy, które jak wszystkie nowobudowane, będzie posiadać wygodny chodnik i ścieżkę rowerową, przewidziano na koniec czerwca 2020 roku. Nie jest jednak wykluczone, że przejechanie nią będzie możliwe wcześniej.

- Mam cichą nadzieję, że przed nastaniem zimy uda się wykonać całą podbudowę i położyć pierwszą, z przewidzianych trzech, warstwę nawierzchni bitumicznej - mówi Ryszard Sadowski. - Asfalt ładnie zamknąłby podbudowę przed penetrowaniem jej przez wodą, która mogłaby zniszczyć to, co uda się zrobić jesienią. Oczywiście wszystko zależy od aury. W przypadku prac drogowych trudno przewidzieć, jak długo będzie można kontynuować inwestycję bez większego ryzyka, że temperatura niekorzystnie wpłynie na jakość nawierzchni. Równie dobrze w grudniu może być 10 stopni w plusie, jak i 15 w minusie.