Rozstrzygnięcie konkursu Młodzi Obserwatorzy Przyrody [zdjęcia]

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Rozstrzygnięcie konkursu Młodzi Obserwatorzy Przyrody [zdjęcia]

07 maja 2019
Rozstrzygnięcie konkursu Młodzi Obserwatorzy Przyrody

Nagroda główna w konkursie Młodzi Obserwatorzy Przyrody powędrowała do Szkoły Podstawowej nr 8 w Świeciu, która otrzymała grant w wysokości 5.000 zł na realizację projektu "Ósemkowa zielona klasa". Drugie tyle dołoży im Gmina Świecie.

Organizatorami konkursu dla uczniów szkół podstawowych byli: Urząd Miejski w Świeciu, Fundacja Veolia Polska, Veolia oraz Centrum UNEP/GRID z Warszawy.

Na podstawie wiedzy zdobytej m.in. poprzez udział w dodatkowych zajęciach, w tym obserwacjach i badaniach terenowych, a także rozmów z mieszkańcami i lokalnymi liderami, młodzież, przy wsparciu lokalnych partnerów, opracowywała swój własny ekoprojekt - pomysł na działanie wspierające rolę zieleni w przestrzeni miejskiej będącej ważnym czynnikiem wpływającym na samopoczucie. Konkurs skierowany był do młodzieży w wieku 12–19 lat z czterech miast: Zamościa, Chrzanowa, Świecia i Tarnowskich Gór.

W szlachetnej rywalizacji wzięło udział pięć zespołów ( SP 1, 3, 5, 7 i 8), które zaproponowały bardzo różne wizje. Projekty zagospodarowania były na tyle interesujące, że Paweł Knapik, zastępca burmistrza Świecia zapowiedział w czasie uroczystości rozdania nagród, że niektóre z tych pomysłów z pewnością zostaną wykorzystane.

Głosowanie na koncepcję zielonego miast z klimatem odbyło się drogą internetową. W sumie oddano 1300 głosów. Najwięcej na "Ósemkową zieloną klasę" - propozycję zespołu ze  Szkoły Podstawowej nr 8 w Świeciu, nad pracą którego czuwała Małgorzata Kalinowska.    

Na uroczystość wręczenia nagrody głównej, która odbyła się w miniony poniedziałek,  zaproszono wszystkich uczestników. Za udział w konkursie przewidziano dla każdej drużyny vouchery w wysokości  450 zł oraz dyplomy i upominki ufundowane przez Urząd Miejski w Świeciu.

Nagrodę główną 5000 zł, ufundowaną przez Fundację Veolia, odebrał zespół z SP 8 w Świeciu. Drugie 5000 zł dołoży gmina Świecie. Tak więc "ósemka" będzie mogła przeznaczyć na zagospodarowanie fragmentu przyszkolnego terenu 10 000 zł. Za te pieniądze ma zostać urządzony kącik ze stolikami i efektowną roślinnością. Ma to być miejsce sprzyjające zjedzeniu śniadania, nauce lub po prostu posiedzeniu w miłym otoczeniu.  

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie  www.mlodziobserwatorzy.edu.pl.

Fundacja Veolia Polska jest fundacją korporacyjną działającą od 2015 roku. Swoje wsparcie kieruje do społeczności lokalnych na terenie działania spółek grupy Veolia w Polsce. Działalność Fundacji Veolia Polska koncentruje się na wzmacnianiu współpracy międzysektorowej, wspieraniu projektów dedykowanych społecznościom lokalnym i poprawie jakości ich życia w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Realizuje działania na rzecz ekologii, ochrony środowiska, bioróżnorodności, a także wspiera inicjatywy edukacyjno-oświatowe.
Fundacja Veolia Polska. Współpraca w dobrym klimacie.

Dziękujemy Nadleśnictwu Dąbrowa za ufundowanie sadzonek drzew liściastych dla laureatów konkursu.