Rozstrzygnięto przetarg na budowę żłobka

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Rozstrzygnięto przetarg na budowę żłobka

08 lutego 2019

Spośród trzech firm, które przystąpiły do przetargu, najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka Solgrud z Grudziądza.

Najdroższą ofertę złożył Agro Project z okolic Kościana w Wielkopolsce (7 mln 296 tys. zł). Grudziądzki Solgrud zaproponował blisko 6 mln 533 tys. zł, a świecki Prof-Bud prawie 6 mln 597 tys. zł.

Nowy żłobek powstanie do połowy listopada tego roku na działce przy ul. Łokietka na Mariankach (na zdjęciu).

- Mieliśmy zarezerwowane w budżecie na ten cel 6,8 mln zł. Wydamy więc nieco mniej niż zakładaliśmy. Poza tym dostaliśmy 4,8 mln zł dofinansowania ze środków unijnych, co oznacza, że tak naprawdę w ostatecznym rozrachunku budowa żłobka będzie kosztowała miasto tylko 1,7 mln zł – podkreśla Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia.
Żłobek powstanie przy ul. Łokietka na górnych Mariankach w pobliżu nowo budowanych bloków mieszkalnych.

W parterowym budynku o powierzchni 850 m kw będzie mogło przebywać do 80 dzieci. Obok powstanie plac zabaw i parking na 30 miejsc.

Będzie to drugi żłobek w mieście. Jedyna, jak do tej pory, tego typu placówka znajduje się przy ul. Chmielniki i od lat brakuje w niej wolnych miejsc. Co roku na listach rezerwowych czeka na przyjęcie 40-50 dzieci.

- Nowy żłobek na dłuższy czas rozwiąże ten problem – mówi burmistrz.