Spędź wakacje z OKSiR-em. Skorzystaj z bogatej oferty zajęć

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Spędź wakacje z OKSiR-em. Skorzystaj z bogatej oferty zajęć

28 czerwca 2018

OKSiR zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach wakacyjnych organizowanych przy wsparciu finansowym Mondi Świecie S.A. Na większość obowiązują zapisy - od 28 czerwca osobiście w punkcie informacji (wejście od ul. Wojska Polskiego 139).

WAKACYJNA STREFA REKREACYJNA DLA DZIECI
2, 4, 9 i 11.07, godz. 10:00-14:00, Park Miejski przy OKSiR, wstęp wolny
dmuchany plac zabaw, gry zabawy z animatorami, warsztaty plastyczne

WAKACJE NA ORLIKU (uczniowie szkół podstawowych klasy I-VI)
2-6.07, 9-13.07, 1-3.08, 6-10.08, godz. 11:00-13:00, Orlik Marianki, wstęp wolny
Latająca Zośka, frisbee, badminton, piłka nożna, piłka ręczna i wiele innych atrakcji

PÓŁKOLONIE DLA DZIECI „Lato w mieście” (6-12 lat) - więcej
2-6.07 (I turnus), godz. 10:00-14:00, Pracownia Rozwoju „Wyspa Skarbów”, obowiązują zapisy

PLASTYCZNY KALEJDOSKOP - tworzenie wielkoformatowego obrazu (7-10 lat)
3-5.07, godz. 10:00-12:00, CDP „AKADEMIA”, obowiązują zapisy
instruktor: Hanna Kawecka

FOTOGRAFIA OD KUCHNI - warsztaty fotograficzne (młodzież i dorośli) - więcej
7, 14, 21, 28.07, godz. 9:00-12:00, OKSiR/Świecie
zgłoszenia wraz z 3 zdjęciami w dowolnej formie należy wysłać do 04 lipca 2018 roku na adres: pdrewkowski [at] oksir.eu

lub dostarczyć osobiście do Punktu Informacji OKSiR w Świeciu (pn.-pt. w godz. 9:30-16:30)
prowadzący: Bartłomiej Marchlewski

WARSZTATY AKTORSKIE DLA MŁODZIEŻY (14+)
9-11.07, godz. 10:00-14:00, OKSiR w Świeciu, obowiązują zapisy
instruktor: Paulina Walendziak
Ideą spotkania będzie dynamiczne, teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z narzędziami sztuki aktorskiej. Porozmawiamy o tym jak swobodnie poczuć się na scenie. Zajmiemy się improwizacją, piosenką aktorską, tworzeniem postaci, ćwiczeniami otwierającymi, monologami wewnętrznymi.  Na warsztaty ubierz się w wygodny strój np. dresy.

PÓŁKOLONIE DLA DZIECI „Lato w mieście” (6-12 lat)
9-13.07 (II turnus), godz. 10:00-14:00, Pracownia Rozwoju „Wyspa Skarbów”, obowiązują zapisy

WARSZTATY GITAROWE DLA MŁODZIEŻY
5-6.07, godz. 10:00-13:00 Studio Nagrań OKSiR, obowiązują zapisy
instruktor: Przemek Drewkowski

WARSZTATY DJ'skie z ANE (11+) - więcej
10-13.07, godz. 10:00- 12:30, Studio Nagrań OKSiR, obowiązują zapisy
instruktor: Anna Chojnacka
Warsztaty obejmują część teoretyczną i praktyczną, w tym naukę miksowania, podstawy scratchu, wykorzystanie efektów.

OTWARTA STREFA TWÓRCZA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
16–27.07. (pn-pt.), godz. 11:00 – 14:00, max. 10 os., Otwarta Strefa Twórcza w Grucznie, obowiązują zapisy
instruktor: Łukasz Lewandowski
Warsztaty rysunku, malarstwa i grafiki.