W gminie Świecie frekwencja wyniosła 60 procent. Gdzie była największa?

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

W gminie Świecie frekwencja wyniosła 60 procent. Gdzie była największa?

29 czerwca 2020

Aż 60,06 proc. uprawnionych w naszej gminie wzięło udział w pierwszej turze wyborów prezydenckich.

Na 25 181 uprawnionych karty do urn wrzuciło 15 124.

Największa frekwencja (nie licząc obwodów zamkniętych) była w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13, czyli w lokalu wyborczym mieszczącym się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie” przy ul. Piłsudskiego w Świeciu – 71,25 proc. Niemal taką samą frekwencję odnotowano w siedzibie komisji nr 12 w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Paderewskiego – 71,24 proc.

Z kolei najmniej uprawnionych głosowało w siedzibie obwodowej komisji nr 3 w Szkole Podstawowej nr 7 w Świeciu przy ul. Mickiewicza – 43,82 proc.

Spośród kandydatów na prezydenta największe poparcie uzyskali: Rafał Trzaskowski – 37,51 proc., Andrzej Duda – 35,82 proc., Szymon Hołownia – 16,83 proc., Krzysztof Bosak – 5,20 proc. i Robert Biedroń – 2,08 proc. Pozostali kandydaci nie przekroczyli 2 proc. poparcia.