Wybory samorządowe w 2018 r. Co się zmieni?

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Wybory samorządowe w 2018 r. Co się zmieni?

16 kwietnia 2018

Jesienią wybory samorządowe. W gminie Świecie będziemy wybierać burmistrza i radnych.

Największa różnica między ostatnimi, a tegorocznymi wyborami dotyczy tego, że zamiast okręgów jednomandatowych, będą wielomandatowe. W tzw. JOW-ach wygrywał ten kandydat na radnego, który w swoim okręgu zdobył najwięcej głosów. Teraz na to, kto dostanie mandat, będzie miał również wpływ wynik, jaki „zrobi” ugrupowanie kandydata.

- Nasza gmina zostanie podzielona na trzy okręgi wyborcze. Dwa miejskie, gdzie będziemy wybierać po 8 radnych i jeden wiejski, którego mieszkańcy wybiorą 5 radnych. W sumie będzie ich 21 – wyjaśnia Leszek Żurek, sekretarz gminy Świecie.

Na kwietniowej sesji radni dokonają wyboru obwodów głosowania i miejsc, gdzie będą znajdowały się lokale wyborcze.

- W większości przypadków będą one zapewne tam, gdzie poprzednio – deklaruje Leszek Żurek.

 Chcesz wiedzieć, w jakim okręgu się znajdziesz? Poniżej do pobrania uchwała Rady Miejskiej w Świeciu z 29 marca w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze.

Załącznik: