Zasadź swoje drzewo

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Zasadź swoje drzewo

25 czerwca 2019
Zasadź swoje drzewo

Wspólnie jeszcze bardziej zazieleńmy naszą gminę – zachęcają władze Świecia i zapraszają mieszkańców do współpracy przy planowaniu nowych nasadzeń.

Akacja „Zasadź swoje drzewo” to już kolejna inicjatywa Świecia dająca mieszkańcom rzeczywisty wpływ na kształtowanie otaczającej ich przestrzeni. Tym razem chodzi o to, by w ramach nieformalnych konsultacji każdy mógł przekazać swoje spostrzeżenia związane z zielenią.

- Zachęcamy do uważnego przyjrzenia się swojej okolicy i wskazania miejsc, w których drzew, krzewów, czy całych żywopłotów jest za mało – tłumaczy Paweł Knapik, wiceburmistrz Świecia.
- To dla nas bardzo cenne obserwacje, dlatego czekamy na sygnały, które staną się podstawą do planowania kolejnych nasadzeń.

Jak włączyć się do akcji? Wystarczy wskazać, gdzie chcemy by pojawiły się nowe drzewa (orientacyjną lokalizację najlepiej określić fotograficznie lub za pomocą google maps), podać swoje dane kontaktowe i przesłać zgłoszenie drogą mailową na adres karolczak [at] swiecie.eu do 22 lipca 2019 r.
 
- Dokładnie sprawdzimy, czy we wskazanym miejscu możliwe jest wykonanie nasadzenia, ocenimy zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zbadamy sprawy własności gruntu oraz sieci techniczne przebiegające pod ziemią - mówi Marta Karolczak, kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej UM w Świeciu.
- Na tej podstawie zgłoszenie zostanie zaakceptowane i przyjęte do realizacji lub odrzucone, a wnioskodawca zostanie o wszystkim poinformowany drogą mailową. Nasadzenia będą przeprowadzane jesienią 2019 r. oraz wiosną 2020 r. w zależności od konieczności uzyskania uzgodnień lub od wymagań gatunkowych roślin.

Warto zauważyć, że gmina Świecie wciąż mocno inwestuje w rozwój zieleni. Tylko w 2018 roku posadzono posadzono 3.100 szt. drzew i krzewów.