Zmiana organizacji ruchu na ulicy Sienkiewicza

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Sienkiewicza

27 sierpnia 2020

W związku z piątkową imprezą Summer Hot Disco, część ul. Sienkiewicza zostanie wyłączona z ruchu samochodowego.

W piątek 28 sierpnia o godz. 16.00 zamknięty zostanie odcinek ul. Sienkiewicza od ronda na skrzyżowaniu z ul. Słowackiego i Kościuszki do skrzyżowania z al. Jana Pawła II. Objazd będzie wyznaczony ulicami Słowackiego, Gałczyńskiego, Żwirki i Wigury oraz al. Jana Pawła II.

Druga edycja Summer Hot Disco z muzyką disco, dance i pop rozpocznie się o godz. 19.00, ale publiczność będzie wpuszczana do amfiteatru już od godz. 17.30. W tym roku wystąpią Roksana Węgiel, Sławomir, Ronnie Ferrari i Boys.

Bilety kosztują 30 zł dla dorosłych i 10 zł dla dzieci do 13 lat. Można je kupić wyłącznie w internecie Otworzy się w nowym oknietutaj lub w kasie kina Wrzos. Biletów nie będzie można kupić przy wejściu do amfiteatru w dniu imprezy z powodu obostrzeń sanitarnych związanych z koronawirusem.