Ochrona środowiska

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ochrona środowiska

Bezpieczniej na przejściach
21 listopada 2019

Bezpieczniej na przejściach

Powstaje film dokumentalny “Polska kontra Smog”
15 listopada 2019

Powstaje film dokumentalny “Polska kontra Smog”

Nasadzenia drzew i krzewów w roku 2019
14 listopada 2019

Nasadzenia drzew i krzewów w roku 2019

17 października 2019

Posadź drzewo i pomóż złagodzić zmiany klimatu!

UWAGA DERATYZACJA!
02 października 2019

UWAGA DERATYZACJA!

26 września 2019

Konkurs plastyczny - wydłużenie terminu nadsyłania prac

Konkurs fotograficzny dla uczniów.
26 września 2019

Konkurs fotograficzny - wydłużenie terminu nadsyłania prac

Wnioski suszowe.
26 lipca 2019

Susza rolnicza- wnioski o oszacowanie strat

Łąka kwietna- miejska wizytówka
26 lipca 2019

Łąka kwietna- miejska wizytówka

Strony