Podmioty odbierające odpady komunalne na terenie Gminy Świecie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Podmioty odbierające odpady komunalne na terenie Gminy Świecie

1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Ciepła 4
86 – 100 Świecie

2. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o. o.
ul. Cegielniana 4
86 – 300 Grudziądz

3. Zakład Wielobranżowy „WIĄZAR” Wiesław Menard
ul. Warlubska 17
Wielki Komórsk
86 – 160 Warlubie

4. „ABIGAIL” Usługi Komunalne Eugeniusz Treichel
ul. Wojciecha Bogusławskiego 4
86 – 105 Świecie

5. Remondis Bydgoszcz Sp. z o. o.
ul. Inwalidów 45
85 – 749 Bydgoszcz

6. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Parkowa 3
86 – 100 Świecie

7. Zakład Usług Miejskich Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 8
86 - 200 Chełmno

8. Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o.
ul. Świecka 68
89 -500 Tuchola

9. Alba Południe Sp. z o. o.
ul. Starocmentarna 2
41 - 300 Dąbrowa Górnicza

10. Alba Ekoplus Sp. z o. o.
ul. Starocmentarna 2
41 - 300 Dąbrowa Górnicza


WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE BURMISTRZA ŚWIECIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

L.p.

Nazwa firmy

Adres

Dane kontaktowe

1.

WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Szybowa 2

86-014 Zabrze

tel. (32) 278 45 31

e-mail: biuro [at] wcserwis.pl

2.

KLF Klaudiusz Faleńczyk

Zbrachlin 44

86-120 Pruszcz

tel. (52) 332 01 06

e-mail: klf1 [at] interia.pl

3.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Parkowa 3

86-105 Świecie

tel. (52) 332 45 96

e-mail: zwik [at] zwik.com.pl

4.

P.W. BUDIMAX Zbigniew Kunicki

ul. Leszczynowa 13

86-065 Łochowo

kom. 885 537 456
tel. (52) 381 51 30

e-mail: info [at] budimaxkunicki.pl">info [at] budimaxkunicki.pl

5.

P.U.O. EKO-WISŁA Sp. z o.o.

Sulnówko 74C

86-100 Świecie

tel. (52) 33 01 980

e-mail: biuro [at] ekowisla.pl

6.

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich

„PUM” Sp. z o.o.

ul. Cegielniana 4

86-300 Grudziądz

tel. (56) 45 04 300

e-mail: pum [at] pum.pl

7.

Zakład Usług Miejskich „ZUM”
Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 8

86-200 Chełmno

tel. (56) 68 60 739

e-mail: zumchelmno [at] wp.pl

8.

Przedsiębiorstwo Produkcyjne POLUTIL B.Budek, K.Kwitkowski Sp. Jawna

Ostrowite 18A

86-141 Lniano

tel. (52) 332 92 18

e-mail: biuro [at] polutil.com.pl

wkp.polutil [at] data.pl

9.

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29

03-044 Warszawa

tel. 804 204 204

e-mail: dok [at] toitoi.pl

10.

Zakład Usługowo-Handlowy i Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Jerzy Kołodziejski

Szkolna 34

89-511 Cekcyn

tel. (52) 334 74 46

11.

„Eko-Wóz” Michał Chmurzyński

Ostrowite 13A

86-141 Lniano

tel. 664-708-617

ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCHPoradnik

Zgłoś problem

Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 3MB. Dozwolone typy plików to doc, docx, odf, txt, pdf, jpg.