Mapa

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Mapa

Adres:
Zgłoś nowy punkt

Wybierz kategorie

 • Medycyna, Pomoc medyczna
  • Miejsko-Gminna Przychodnia
  • NZOZ WAMAP
 • Nauka, edukacja
  • Żłobek
  • Przedszkole nr 1
  • Przedszkole nr 2
  • Przedszkole nr 3
  • Przedszkole nr 4
  • Przedszkole nr 6
  • Przedszkole nr 7
  • Przedszkole nr 8
  • Przedszkole nr 9
  • Przedszkole nr 11
  • Szkoła Podstawowa nr 1
  • Szkoła Podstawowa nr 5
  • Szkoła Podstawowa nr 7
  • Szkoła Podstawowa nr 8
  • SP Czaple
  • SP Gruczno
  • SP Terespol Pomorski
  • SP Wiąg
  • Gimnazjum nr 1
  • Gimnazjum nr 2
  • Gimnazjum nr 3
  • I Liceum Ogólnokształcące
  • ZSOiP (II LO)
  • Zespół Szkół Menadżerskich
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
  • Wyższa Szkoła Jezyków Obcych
 • Policja, straż, pogotowie
  • NZOZ Nowy Szpital
  • Komenda Straży Pożarnej
  • Komenda Powiatowa Policji
 • Urzędy i Instytucje
  • PSSE (Sanepid)
  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  • Zakład Usług Komunalnych
  • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  • Hala Widowiskowo-Sportowa
  • OKSiR
  • Inkubator Przedsiębiorczości
  • Stadion
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Cech Rzemieślniczy i Przemysł.-Handl.
  • Miejska Biblioteka Publiczna
  • Biblioteka Pedagogiczna
  • Warsztat Terapii Zajęciowej, TWON
  • KRUS
  • ZUS
  • Sąd Rejonowy
  • Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  • PZU
  • Komenda Powiatowa Policji
  • ARiMR
  • Poczta
  • Urząd Skarbowy
  • Starostwo Powiatowe
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • Komenda Straży Pożarnej
  • Urząd Miejski
  • Urząd Stanu Cywilnego
  • Biuro Obsługi Klienta ENEA
Lista obiektów