Przesuwa na górę strony

Badania ankietowe realizowane przez GUS na terenie gminy Świecie

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy realizuje powierzone przez Główny Urząd Statystyczny badania ankietowe. Mają one charakter reprezentacyjny, co oznacza, że biorą w nich udział wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Na jakość wyników ma wpływ przede wszystkim uczestnictwo w badaniach wszystkich wylosowanych gospodarstw oraz udzielenie wyczerpujących odpowiedzi. Pozyskane dane są objęte tajemnicą statystyczną.

Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z wylosowanych gospodarstw są istotne w procesie przetwarzania, analizowania i udostępniania danych. Aktywny udział w badaniach przekłada się na możliwość udostępniania danych na potrzeby zarówno gmin, jak i ich mieszkańców. Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określania poziomu ubóstwa czy też do pozyskiwania środków na inwestycje przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ankieterem statystycznym na terenie Świecia jest głównie p. Mariola Kapela (nr legitymacji S04/0127).

plakat promujący badania ankietowe w gminie Świecie

Autor: red. admin