Przesuwa na górę strony

Własna firma

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawą funkcjonowania CEIDG jest ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 r. poz. 64). Wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

1. Zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć (podpisać) go elektronicznie (przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego).

2. Zalogować się do CEIDG, przygotować wniosek on-line, wydrukować go i zanieść go do dowolnej gminy (przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego).

3. Bez logowania się do CEIDG, przygotować wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do dowolnej gminy.

4. Pobrać i złożyć wniosek papierowy w gminie, a następnie gmina przekształca go we wniosek elektroniczny.

5. Przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy. Podpis na wniosku musi być notarialnie potwierdzony.

Przy wybraniu 4 opcji – pobrania w gminie papierowego wniosku, należy z Biura Obsługi Mieszkańców w holu Urzędu Miejskiego w Świeciu pobrać druk CEIDG-1, wypełnić go i pozostawić w BOM-ie. Od urzędnika gminy dostaniemy potwierdzenie przyjęcia wniosku, po czym wniosek trafia do urzędnika, który przekształca go we wniosek elektroniczny. W trakcie przetwarzania wniosku następuje weryfikacja tożsamości przedsiębiorcy. W momencie natrafienia przez urzędnika na nieprawidłowości lub braki we wniosku, urzędnik wzywa przedsiębiorcę do ich uzupełnienia. Przetworzony wniosek zostaje przesłany drogą elektroniczną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, gdzie ma miejsce weryfikacja danych z oddziałami organów US, GUS, ZUS/KRUS, na czym procedura się kończy.

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku. W przypadku wniosku o zmianę, zawieszenie lub wznowienie niezbędny jest numer NIP.