Przesuwa na górę strony

Dotacje

Dach pokryty azbestem

Od 17 lipca 2020 r. obowiązują nowe zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska naturalnego.
Nowa zasada, która jest tożsama dla udzielenia każdego rodzaju dotacji to przede wszystkim konieczność zawarcia umowy przedwstępnej z Gminą.
W praktyce oznacza to, że jeżeli chce się skorzystać z dofinansowania gminnego nie można przystąpić do realizacji zadania przed zawarciem umowy przedwstępnej o udzielenie dotacji z Gminą. Powyższy warunek determinuje ewentualne otrzymanie dofinansowania.

Procedura dotacji w 4 krokach:

 1.  złóż wniosek przed przystąpieniem do realizacji zadania o udzielenie danej dotacji,
 2. podpisz umowę przedwstępną z Gminą,
 3.  zrealizuj inwestycję,
 4. złóż wniosek o rozliczenie dotacji.

„EKO DOTACJE”

Wydział Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

Powyższy wydział odpowiedzialny jest za przeprowadzenie procedury dotacyjnej dla:

 • przyłącza gazowego,
 • przyłącza elektroenergetycznego o zwiększonej mocy
 • przyłącza do sieci centralnego ogrzewania,
 • zbiorników na olej opałowy,
 • zbiorników na gaz bezprzewodowy,
 • kolektorów słonecznych wraz z instalacją wewnętrzną,
 • pomp ciepła wraz z instalacją wewnętrzną do c.o. lub pompy ciepła wraz z instalacją wewnętrzną do c.o. i ciepłej wody użytkowej,
 • pomp ciepła wraz z instalacją wewnętrzną do ciepłej wody użytkowej,
 • kotłowni na gaz, olej opałowy, prąd elektryczny, drewno, trociny, słomę, pelet o wilgotności roboczej poniżej 20%,
 • termomodernizacji budynków,
 • budowy instalacji fotowoltaicznych.

Osobą obsługującą powyższe dotacje jest: Pani Anita Lepper – tel. 52 33 32 339

Wnioski  należy pobrać z zakładki “Załatw sprawę”

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Powyższy wydział odpowiedzialny jest za przeprowadzenie procedury dotacyjnej dla:

 • demontażu, transportu i utylizacji wyrobów/odpadów zawierających azbest,
 • budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych,
 • budowy przyłącza kanalizacyjnego do budynków mieszkalnych,
 • zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstania.

Osobami obsługującymi powyższe dotacje są:
Pani Sylwia Śliwińska – tel. 52 33 32 348
Pan Ireneusz Gurtowski – tel. 52 33 32 318

Wnioski należy pobrać z zakładki “Załatw sprawę”