Przesuwa na górę strony

Gospodarka odpadami

Pobierz nowy wykaz miejsc postoju pojazdu do mobilnej zbiórki odpadów problemowych – wiosna 2024

Od 1 stycznia 2024 r. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami pozostaje bez zmian i nadal wynosi
21 zł za osobę.

Pobierz nowy harmonogram 2024

Pobierz nowy wykaz miejsc postoju pojazdu do mobilnej zbiórki odpadów problemowych – jesień 2023

Pobierz nowy harmonogram od lipca 2023

Pobierz nowy wykaz miejsc postoju pojazdu do mobilnej zbiórki odpadów problemowych – wiosna 2023

Od 1 stycznia 2023 r. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 21 zł za osobę. W związku ze zmianą stawki, właściciele nieruchomości otrzymują zawiadomienia o wysokości nowej opłaty.

Zachęcamy mieszkańców domów jednorodzinnych do skorzystania z ulgi związanej z posiadaniem kompostownika. Od 1 stycznia 2023 r. Ulga wynosi 3 zł za osobę. W celu skorzystania z ulgi należy złożyć nową deklarację.

Nowy harmonogram jesiennej, mobilnej zbiórki odpadów problemowych jest dostępny w poniższym artykule.

Pobierz nowy wykaz miejsc postoju pojazdu do mobilnej zbiórki odpadów problemowych wiosna 2022 rok.

Pobierz deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pobierz oświadczenie

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIECIE PRZEBYWAJĄCYCH NA IZOLACJI/KWARANTANNIE COVID-19

Urząd Miejski w Świeciu informuje, że od dnia 7 marca 2022 r. przestaje obowiązywać system odbioru odpadów z miejsc izolacji i kwarantanny COVID-19. Odpady będą odbierane w ramach standardowego wywozu.

Informujemy mieszkańców Gminy Świecie, że wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022 nie uległa zmianie.

Obowiązuje stawka opłaty w wysokości 17,50 zł od osoby wprowadzona zgodnie z Uchwałą nr 252/21 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz nowy harmonogram od stycznia 2022
Pobierz nowy harmonogram wywozu choinek 2022

Pobierz nowy harmonogram od lipca 2021 – odpady zmieszane
Pobierz nowy harmonogram od lipca 2021 – odpady segregowane
Pobierz nowy harmonogram od lipca 2021 – odpady BIO


Wykaz miejsc postoju – jesień 2021