Przesuwa na górę strony

Biuro Obsługi Mieszkańców

Hol Urzędu Miejskiego
tel. 52 333 23 10
tel. 52 333 23 10 (informacja o numerach wewnętrznych)
e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu

Podstawowe zadania Biura Obsługi Mieszkańców:

 1. Udzielanie informacji w zakresie:
  • rodzaju, miejsca i trybu załatwiania spraw,
  • organizacji Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy,
  • uchwał Rady Miejskiej,
  • wysokości opłat i podatków lokalnych.
 2. Wydawanie i przyjmowanie wniosków.
 3. Udostępnianie zbioru przepisów prawnych:
  • dzienników urzędowych województwa kujawsko-pomorskiego,
  • aktów prawa miejscowego,
  • innych przepisów prawnych;
 4. Obsługa osób niepełnosprawnych i starszych.