Przesuwa na górę strony

Izba Regionalna

Izba Regionalna Ziemi Świeckiej zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczeniem i udostępnianiem istotnych treści kultury służących celom naukowym, edukacyjnym oraz popularyzatorskim.

Podstawową ofertą jest szeroko rozumiana działalność edukacyjna adresowana do wszystkich grup wiekowych – zajęcia warsztatowe (również poza siedzibą instytucji) – dotycząca głównie badań nad przeszłością, kulturą i środowiskiem naturalnym ziemi świeckiej. „Otwarte lekcje historii” to nowy sposób na zapoznanie się z lokalną historią, odkrywanie historii Świecia, jego zabytków, legend, zamków krzyżackich i kultury rycerskiej. Zajęcia, które realizowane są w ramach programu „Winda”, obejmują wszystkie placówki edukacyjne na terenie gminy świecie. Od stycznia 2017 roku wzięło w nich udział ponad 37 tys. osób.

Więcej informacji o działalności Izby Regionalnej

Osoby w strojach historycznych na tle zamku krzyżackiego w Świeciu