Przesuwa na górę strony

Strategia

Strategia Rozwoju Gminy Świecie na lata 2022-2030

Czym jest strategia rozwoju?

Strategia rozwoju miasta jest dokumentem, który wskazuje wizję i kierunki rozwoju miasta w perspektywie długofalowej, najczęściej 10 lat. Stanowi odpowiedź na pytanie, jakie ma być miasto w przyszłości i co zrobić, aby zrealizować to marzenie.

Wizja rozwoju miasta, zaplanowane cele i działania powinny odpowiadać na zdiagnozowane problemy i wyzwania, które są wyjątkowe dla każdego miasta. Dlatego tak ważne jest, aby w prace nad strategią rozwoju włączać mieszkańców i perspektywy różnych interesariuszy – od etapu określania potencjałów, problemów i potrzeb miasta, do wspólnego planowania działań, a nawet ich realizacji.

Strategia to najważniejszy dokument, który stanowi plan działania dla Burmistrza, Rady Miasta i urzędników realizujących zadania gminy, wyznacza decyzje merytoryczne, organizacyjne i finansowe.

Strategia powinna także uwzględniać krajowe i europejskie trendy oraz kierunki zmian, a także warunki zewnętrzne wpływające na rozwój miasta (np. zmiany środowiska i klimatu, trendy demograficzne i gospodarcze, zmiany w gminach ościennych). Pozwoli to odpowiedzieć na szanse i zagrożenia wynikające ze zmieniającego się otoczenia oraz działań innych podmiotów. Umożliwi także uczestnictwo w różnego rodzaju programach rozwojowych czy pozyskiwanie środków na działania miasta.

Zakończyliśmy diagnozę miasta przeprowadzoną na podstawie analizy danych, badania ankietowego oraz warsztatów diagnostycznych przeprowadzonych z pracownikami urzędu miejskiego i mieszkańcami.

Teraz serdecznie zapraszamy Mieszkańców i Mieszkanki Gminy Świecie do dyskusji o wizji rozwoju gminy oraz do wspólnego planowania celów i działań na kolejne lata.

Spotykamy się 2 czerwca 2022 roku o godz. 17:00 w Spółdzielczym Ośrodku Kultury “Stokrotka” ul. Wyszyńskiego 15, 86-105 Świecie

(jeśli będzie ładna pogoda przeniesiemy się na teren przy Dużym Blankuszu)

Zespół

Ankieta