Przesuwa na górę strony

Sołectwa

Na terenie gminy Świecie znajduje się 13 sołectw, utworzonych przez Radę Miejską 14 stycznia 1991 r.

Chrystkowo

Sołtys: Hanna Pilarska
Skład Rady Sołeckiej:

 • Izabela Kiszka
 • Grzegorz Trochowski
 • Danuta Ciesielska

Powierzchnia: 549,59 ha
Wieś: Chrystkowo
Liczba mieszkańców 121

CZAPLE

Sołtys: Iwona Karczewska
Skład Rady Sołeckiej:

 • Krzysztof Madej
 • Grzegorz Chojnacki
 • Andrzej Tomalka
 • Jacek Goncerzewicz
 • Anita Suchomska
 • Zbigniew Rydziel
 • Krzysztof Tyrakowski
 • Karol Zimny
 • Emilia Sieg

Powierzchnia: 1.324,22 ha
Wsie: Czaple, Czapelki, Ernestowo
Liczba mieszkańców: 532

DWORZYSKO

Sołtys: Mieczysław Topoliński
Skład Rady Sołeckiej:

 • Waldemar Chudy
 • Mariusz Jasionek
 • Piotr Lis
 • Helena Minga
 • Anita Suchomska
 • Teresa Szwankowska
 • Eugeniusz Zakrzewski

Powierzchnia: 1.108,21 ha
Wsie: Dworzysko, Przechówko, Wielki Konopat
Liczba mieszkańców: 345

GŁOGÓWKO KRÓLEWSKIE

Sołtys: Joanna Stankiewicz
Skład Rady Sołeckiej:

 • Joanna Kuś
 • Tomasz Lonser
 • Iwona Plesiak
 • Sławomir Hajec
 • Jolanta Wróbel
 • Grażyna Karolczak

Powierzchnia: 1.590,85 ha
Wsie: Głogówko Królewskie, Niedźwiedź
Liczba mieszkańców: 432

GRUCZNO

Sołtys: Jan Chudzinski
Skład Rady Sołeckiej:

 • Krystyna Koprowicz
 • Dariusz Niciejewski
 • Wojciech Manys
 • Zbigniew Trochowski
 • Arkadiusz Kujawski
 • Iwona Trochowska
 • Anna Stuczyńska

Powierzchnia: 1.386.03 ha
Wieś: Gruczno
Liczba mieszkańców: 1425

Sołtys: Halina Jabłońska
Skład Rady Sołeckiej:

KOSOWO

 • Emilia Truś
 • Jacek Minga
 • Jolanta Kania
 • Wojciech Kufel
 • Adela Adamska

Powierzchnia: 643,54 ha
Wieś: Kosowo
Liczba mieszkańców: 210

KOZŁOWO

Sołtys: Bogdan Tarach
Skład Rady Sołeckiej:

 • Iwona Glazik
 • Antoni Karwasz
 • Katarzyna Miesiarczyk
 • Marek Sikorski
 • Arkadiusz Kujawski
 • Hanna Żurek
 • Martyna Żurek

Powierzchnia: 604,04 ha
Wieś: Kozłowo
Liczba mieszkańców: 272

POLSKI KONOPAT

Sołtys: Henryk Mollus
Skład Rady Sołeckiej:

 • Leszek Kempiński
 • Anna Maciąg
 • Zygfryd Nalazek
 • Przemysław Majchrzak
 • Mariusz Stachowski

Powierzchnia: 1.724,79 ha
Wsie: Polski Konopat, Drozdowo, Terespol Pomorski
Liczba mieszkańców: 1403

SARTOWICE

Sołtys: Czesław Woźnica
Skład Rady Sołeckiej:

 • Tomasz Szulc
 • Mieczysław Jarzembski
 • Teresa Sołdecka

Powierzchnia: 2.617,67 ha
Wsie: Sartowice, Święte
Liczba mieszkańców: 372

SULNOWO

Sołtys: Elżbieta Biesek
Skład Rady Sołeckiej:

 • Adam Karbowiak
 • Marek Kamiński
 • Hanna Łońska
 • Justyna Cerajewska
 • Maria Łukasik
 • Anna Plichta
 • Ryszard Landowski
 • Wiesław Glazik
 • Jarosław Modrakowski
 • Elżbieta Sosnowska
 • Ewelina Pieczka

Powierzchnia: 1.597,32 ha
Wsie: Dziki, Skarszewo, Sulnowo
Liczba mieszkańców: 1295

SULNÓWKO

Sołtys: Beata Andrik
Skład Rady Sołeckiej:

 • Marcin Tarkowski
 • Łukasz Orkiszewski
 • Marzena Smokowska
 • Ewa Szymańska
 • Justyna Juszczak
 • Michał Domachowski

Powierzchnia: 1.231,53 ha
Wieś: Sulnówko
Liczba mieszkańców: 592

TOPOLINEK

Sołtys: Ewelina Siczek
Skład Rady Sołeckiej:

 • Magdalena Głodek
 • Monika Heinrich
 • Maciej Stabryła
 • Mirosława Śliwińska
 • Milena Żmijowska

Powierzchnia: 300,98 ha
Wieś: Topolinek
Liczba mieszkańców: 182

WIĄG

Sołtys: Bożena Piędel
Skład Rady Sołeckiej:

 • Andrzej Frąckiewicz
 • Józef Ziółkowski
 • Andrzej Kusiński
 • Ewa Żelazna
 • Aleksandra Wieprzowska
 • Wiesław Kwika

Powierzchnia: 1.537,97 ha
Wsie: Wiąg, Morsk
Liczba mieszkańców: 745