Przesuwa na górę strony

Wnioski o stypendia i nagrody

Wniosek o stypendium artystyczne

Uchwała w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i sztuki oraz ich wysokości.


Wniosek o nagrody artystyczne

Uchwała w w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.


Wniosek o nagrody i stypendia sportowe

Uchwała w w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.