Przesuwa na górę strony

Strefa płatnego parkowania

Uchwała określa m.in. obszar SPP, stawki opłat za parkowanie w wyznaczonych miejscach (w tym abonament) oraz wysokość opłat dodatkowych wynikających z przekroczonego czasu lub nieopłaconego parkowania. Opłaty można dokonywać w parkomacie, przelewem, a także za pomocą aplikacji telefonicznej.

Biuro Strefy Płatnego Parkowania mieści się w Świeciu przy ul. Klasztornej 15/1, tel. 726330217. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.